Centrum pro mládež jako zapsaný spolek

Centrum pro mládež a alternativní sporty, na základě vyhotovení nových stanov 2016, odeslaných krajskému soudu v Plzni od roku 2017 evidován jako zapsaný spolek.
Nový zakládající členové: Valerie fenclová, Roman Smolák a Jindřich Fencl
Technická a koordinační činnsot: Jindřich Fencl
Lektorská činnost a vedění volnočasových aktivit: Marek Verebely a Jindřich Fencl
Od roku 2005 centrum dohlíželo na budování nového skateparku v K.Varech. CMAS od té doby areál spravoval a také provozoval. Od roku 2016 byl skatepark převedený na příspěvkovou společnost MMKV KV City centrum a CMAS skatepark již jen provozovalo. Od roku 2018 je skatepark, kvůli kritickému technickému stavu uzavřen.

Článek o sdružení na webu ZdaryVary

Další zajímavé informace o našem sdružení je možné nalézt na tomto odkaze: http://www.skaterock.cz/clanky/zavody-2/freestyle-day-and-graffiti-jam-5417
<br>

Centrum pro mládež a alternativní sporty

Teprve listopad 1989 změnil pohled a přístup k adrenalinovým novým svobodným sportům. Občanské sdružení: Centrum pro mládež a alternativní sporty vzniklo na základě zájmu sportovců a jejich rodičů zastřešit vyznavače tzv. novodobých svobodných a adrenalinových sportů. Bylo nezbytné pod tlakem veřejnosti zajistit pro vyznavače těchto sportů kvalitní tréninkovou plochu pro pořádání závodů a dalších akcí, které přiblží tento sport i široké veřejnosti. Sdružení vzniklo v roce 1999 registrací u Ministerstva vnitra ČR. Má zakládající členy a členskou základnu z řad adrenalinových sportovců. Závody a jiné sportovně-kulturní akce pořádá sdružení za podpory Magistrátu města Karlovy Vary na základě programu prevence kriminality a proti drogám formou volnočasových aktivit.
Zakladatelé sdružení: Varie Fenclová, Roman Smolák a Martin Hruška
Technická a koordinační činnost Jindřich Fencl