2019-07-19  //

Situace kolem skateparku Červenec 2019

Pro všechny co chodí do skateparku v Bohaticích, stále platí, že je skatepark pro špatný technický stav zavřený! I přes fakt, že máte pocit, že Centrum pro mládež a alternativní sporty, může za to, že skatepark je zavřený, tak jsme bohužel stále jediní, kteří jednají o zprovoznění skateparku. Protože jsme jediní, tak to jde pomalu. Jde to také pomalu, protože KV City opravilo skatepark tak, že ho neopravilo, nicméně peníze jsou pryč. Opravit skatepark svépomocí nelze, protože nikdo nemůže zasahovat do cizího majetku, vzhledem k cenám překážek se jedná o trestný čin(poškozování cizí věci). Předpokládám, že nikdo nechce být popotahován za to, že neoprávněně, bez jakéhokoli souhlasu dělal něco s překážkama. Překážky jsou v majetkem města, a město rozhoduje kdo co jak bude dělat. Možná máte pocit, že to jde pomalu, ale byly doby, kdy ve Varech nebyl skatepark žádný. Než jsme ve spolupráci s městem vybudovali skatepark v Bohaticích. Myslete na to, že město nemá povinnost skatepark udržovat, spravovat a provozovat, je to jejich majetek a s tím mohou nakládat jak chtějí. Nikde totiž není napsáno, že ve městě skatepark musí být. Skatepark a ani cokoliv jiného není samozřejmost.

2019-04-22  //

Terminovka ČSP 2019

1.6. ČSP Příbram
27.7. ČSP Trutnov (nebo Turnov?)
10.8. ČSP Havířov
27.8. ČSP Plzeň
14.9. ČSP Rožnov pod Radhoštěm
28.9. ČSP finále

2019-04-16  //

Pocity z dnešního setkání s primátorkou města K.Varů 16.4.2019

Dle naše uvážení Primátorka vystupovala bohužel odměřeně a zcela nepochopila přínos Centra pro mládež a alternativní sporty pro město. Především to, že bez nároku na honorář a ve svém volném čase nabízíme možnost pomoci. Primátorka představila určité představy, např, přesunutí skateparku na Rolavu, jak provozovat skatepark a zázemí komerčně, co by mohl náš spolek zaplatit atd. Bohužel představy nevycházeli ze žádného průzkumu, nebylo patrné, že by někdo zjišťoval jak fungují skateparky v jiných městech. Tím pádem jsme naráželi na základní věci. např. primátorka nevěděla, že za nevybudovanou protihlukovou stěnu nemůže Centrum pro mládež a alternativní sporty, ale že to nedodělala "skvělá" firma Satrezidenc, s.r.o., nebo reakce proč opravovat překážky cca 600 tisíc, když nové překážky stáli 1300000. Neopravit stávající areál je vlastně nehospodárné, protože nové překážky budou stále dražší, přesunutí překážek by také něco stálo a také, že překážky nemohou stát na hlíně. Je potřeba zmínit, že skatepark na Rolově je již asi 4 lokalita, kde by mohl stát případný nový skatepark. Jsem vskutku zvědavý kolik případných lokalit ještě při jednáních uslyšíme. Mezitím stávající skatepark zahalí prach a za cca 5 let, už diskuze o novém skateparku bude vskutku na místě. Na schůzku nebylo mnoho času, protože byli přítomni zástupci hokejbalu a též pan Lovas z KV City centra. Možná to bude chtít ještě jednu schůzku a mít více prostoru, čím náš zapsaný spolek může být užitečný a prospěšný městu K.Vary. Možná to bude víc o tom, že této problematice a oblasti sportu rozumíme, a nemáme zájem, aby město kvůli centru případně zkrachovalo. Především nám jde o to, aby skatepark, který díky nám stojí, opět fungoval.

2019-03-31  //

Aneb jak neziskový sektor má přinést do městské kasy „rance“ peněz

29.3.19 proběhla schůzka se zástupci KV City centra ve skateparku v Bohaticích: Schůzky se zúčastnili za KV City centrum pan a paní Vránovi a pan Lovas. Za CMAS Fencl a Fenclová.
Zástupcům KV City centrum jsme ukázali prostory zázemí skateparku: záchody, klubovou místnost a kancelář s účetnictvím CMAS. Přestože od KV City centra nemáme nabídku na smluvní akt, bylo nám opakovaně sděleno, že obýváme prostory bez řádného smluvního nároku. Opakovali jsme, že máme stále nevypovězené předávací protokoly na nebytové prostory a z tohoto právního dokumentu nám vyplívá odpovědnost. Jakožto odpovědní uživatelé prostorů, se o prostory dlouhá léta staráme řádně. Paní Vránová poznamenala nákladné finanční zatížení cca 16.000,- kč za elektřinu měsíčně(celý areál). Na to jsme reagovali, že město v roce 2005 nějakým způsobem prostory zrekonstruovalo s neekonomickými přímotopy a předešlé vedení KV City 2018 pouze natřelo fasádu a někde vyměnilo dveře. Budova je tedy energeticky náročná a v zimě je nutné vnitřní prostory temperovat, není možné topení vypnout, protože by jinak vnitřní prostory shnily. Celkový dojem ze schůzky je takový, že jsme dostali úkoly, bylo nám sděleno, že vedení MMKV tlačí KV City centrum ke komerčnímu pronájmu a máme si zajistit schůzku s primátorkou. Na to jsme reagovali, že neziskový sektor rozhodně není schopen platit nájemné či náklady s tím spojené. Jsme připraveni na různé formy právních aktů např. výpůjčka, příkazní smlouva aj. Touto náladou jsme se vrátili cca 20 let zpátky, kdy byl primátor pan JUDr. Josef Pavel, který měl též rétorické výstupy ve smyslu komerčního využití a tím zajištěného příjmu do městské kasy (očekával od nezisku velké tržby a možná i dnešní vedení očekává též velké tržby). Teprve až politická obměna v roce 2002 změnila náhled na sport v K.Varech a neziskové subjekty vnímala, že mohou být městu nápomocní: ve smyslu areály udržovat, spravovat a využívat. Hlavní smysl je ten, že se starají o sportoviště, dohlíží nad pořádkem, a MMKV posléze nemá starosti s chátráním sportoviště. Nedějí se různé typy výtržností, protože areál je v běžném provozu a to je to, proč spolky, kluby a jiná zájmová uskupení existují. Pakliže vedení MMKV nenahlídne na konkrétní typy sportů tak, že se jedná o sporty ve skrze nevýdělečné, budeme v pasti a areály budou dál chátrat.

2019-03-19  //

Schůzka ohledně budoucnosti skateparku v Bohaticích 19.3.19

Schůzky se účastnili zástupci Centra pro mládež a alternativní sporty, za MMKV JUDr. Zemanová a zástupci KV City centra pan jednatel Žemlička a paní ředitelka Vránová.
První část schůzky cca 15 minut se věnovalo tématu zachování skateparku na stávajícím místě tedy v Bohaticích. Pan jednatel Žemlička zmiňoval možnost vybudování nového skateparku (betonového) v jiné lokalitě. Jestli se chce město chovat jako řádný hospodář, tak bude své kroky směřovat k zprovoznění stávajícího skateparku. Pakliže bychom uvažovali o novém skateparku, zcela betonovém bez zastřešení o rozměrech, které má skatepark v Bohaticích, dá se mluvit o investici v rozmezí 7-10 miliónů. Stávající skatepark potřebuje opravit za cca 600 tisíc a vybudovat protihlukovou stěnu, která zároveň může sloužit jako stěna pro tvorbu graffiti a celkové náklady jsou cca 800.000,- Kč. Je poměrně zřejmé, jaká varianta je levnější a také efektivnější. Vybudování nového skateparku sebou nese mnoho přípravné byrokratické části (projekty, lokalita aj), pak procesy schvalovací - územní řízení, stavební řízení a až když to vše projde, může se začít stavět cca 3 roky? Pro stávající skatepark v Bohaticích mluví především to, že je to lokalita, kde skatepark jako takový nevadí a také je možné areál v rámci adrenalinových sportů rozvíjet např. stále nedodělaný Dirtpark, nebo Pumtruck a mnoho dalšího.
Je také důležité zmínit, že z naší strany jsme měli na schůzku cca půl hodiny, protože je vedení KV City centra nové nebylo možné probrat vše, to by nám jinak zabralo minimálně hodiny.
Nový skatepark proč ne, ale jinak. Umím si ve Varech představit nějakou alternativní formu skateparku – spíše víceúčelové hřiště, viz. projekty firmy UNICORN, které by mohlo sloužit jako doplněk ke stávajícímu skateparku. Toto hřiště, by mohlo být plně hrazeno z evropských projektů a pro město by to posléze nebyla žádná finanční zátěž.
V rámci schůzky jsme se dozvěděli, že na výzvách o veřejných zakázkách již visí výzva na opravy překážek. Bohužel znění výzvy jsem mohl prozkoumat až po odchodu ze schůzky a s hrůzou jsem zjistil, že celá výzva na opravu překážek je špatně! Vychází z protokolu pana Mgr. Richtera na základě, kterého se tam dělali „opravné“ pokusy firmou Satrezidenc, s.r.o., jsou tam datumy s rokem 2018 a kontaktní osoba je již neexistující pan Červený. Takže když už to vypadalo, že se něco hýblo, rázem přišla studená sprcha.
Všichni zúčastnění zmiňovali, že skatepark v K. Varech chtějí, to je dobrá zpráva, horší zpráva je, že nás čeká fůra práce. Postup je tedy následující: musí se vybudovat protihluková stěna, kterou Satrezidenc, s.r.o. a její „superdělníci“ neudělali, pak opravit překážky a pak opět uvést skatepark k životu. Nutno ještě podotknout, že nové vedení KV City centra opět nemá žádné dokumenty, takže jsme opět v situaci, že dáváme dokumenty, které máme k okopírování. Otázka zní, kam na MMKV všechny dokumenty mizí? Nemají projekt od Mystic constructions a smlouvy o dílo, nemají návrh dětského hřiště od Ing. Gabriely Beckové, nemají předávací protokoly, funguje na MMKV vůbec archív? Existují vůbec nějaké dokumenty ke sportovnímu areálu v Bohaticích?

2019-03-11  //

První schůzka s JUDr.Zemanovou ohledně skateparku v K.Varech

Zdravím všechny co se zajímají odění kolem skateparku v K.Varech.
Na 17.1.19 jsem si domluvil schůzku s náměstkyní paní JUDr. Hanou Zemanovou, ohledně skateparku v K.Varech. Setkání bylo příjemné, náměstkyně se zájmem naslouchala všemu co jsme jí řekli a spousty věcí si i zapsala. Vyčlenila si na nás celkem luxusních 45 minut.
Především nás zajímalo:
- zda-li mají K.Vary o jakýkoli skatepark ve městě zájem,
- zda-li mají zájem o skatepark, který už tu je a je potřeba obnovit jeho provoz,
- zda-li jsou do nového rozpočtu 2019 vyčleněny nějaké prostředky, které by se daly použít na opravy překážek
-zda-li ví, že ve skateparku není zbudovaná protihluková stěna, kterou měla postavit vítězná společnost a dodneška není, zároveň bez ní nejde skatepark otevřít, protože by nás lidé z Bohatic vyštvali
Odpovědi a reakce:
- o skatepark ve stávajícím areálu v Bohaticích zájem mají a mají zájem na tom, aby opět fungoval,
- peníze v rozpočtu jsou navržené, avšak asi nebudou zcela postačovat na nákladné opravy překážek (bude případně hledat řešení, podle nabídky na opravy),
- přemýšlí jak bude skatepark spravován, zda-li opět KV City centrem, které bude mít nové vedení nebo napřímo jak to fungovalo před rokem 2016,
- bude zjišťovat, jak by případně byl skatepark spravován společností KV City centrem, a jak bude mít potřebné inf. ohledně schválených finan. prostředků a inf. od KV City centra ozve se nám.
To zatím ve zkratce vše s pozdravem tým Centra pro mládež a alternativní sporty, z.s.

2018-10-07  //

Skatepark UZAVŘEN - Skatepark is CLOSED

„Negramotná hovada“ by se mohli jmenovat ti, co soustavně likviduji skatepark v Bohaticích. Neustále za Centrum jezdíme na kontroly skateparku a skoro pokaždé, je tam něco zničeného, poškozeného a o nepořádku ani nemluvím. Ty z vás, co se pasují do uskupení Negramotných hovad, upozorňuji, že zcela zdemolovaný skatepark pravděpodobně dohromady nikdo nedá. Jestli se k tomu ještě přidají naštvaní občané Bohatic a Městská policie je nanejvýš jasné, že nikdo neposkytne finanční prostředky tam, kde si lidé ničeho neváží. Zároveň nás uskupení kolem Negramotných hovad utvrzuje v tom, že ve Varech nemůže existovat skatepark sám o sobě, jako např. v Teplicích, Klatovech a jiných městech. Zdá se, že uskupení Negramotných hovad je natolik sebejisté, že i přes destrukční činnost se úředníci přetrhnou s financováním rozvoje a opravou skateparku. Vložil Jindřich Fencl

2018-08-25  //

Revizní zpráva Šoltys pro skatepark

Po dlouhém čekání se nám konečně dostala do rukou REVIZNÍ ZPRÁVA od pana Šoltyse. Předně chci upozornit všechny ty, co chodí do skateparku, že skatepark není bezpečný a to že je otevřený od KV City centra neznamená, že je v pořádku! Zpět ke zprávě, publikuji pouze poslední závěry. V rámci revizní zprávy bylo nalezeno 22 nedostatků, upozorňuji po "opravách", které proběhli na základě poptávky společností KV City centra. Podkladové dřevo má v revizní zprávě 3 úrovně od plísně, hnilobu až po ztrouchnivění. Za pozornost ve zprávě stojí zvýrazněná věta. Bohužel a některým jsem měl tu čest to sdělit, skatepark je tu s námi již 13 let a pravděpodobně KV City centrum nereflektuje stáří překážek, naše doporučení a zpochybňuje účast odborných firem. Výsledek je takový, že revizní technik neshledal ve stávajícím stavu skatepark za bezpečný. Jindřich za CMAS
Foto viz: facebook Skatepark K.Vary

2018-08-03  //

SKATEPARK STORY_ Stav skateparku

Toto jsme poslali náměstkům, ohledně sitauce kolem skateparku 25.7.18 a výsledek byla dnešní schůzka ve skateparku s primátorem Ing. Kulhánkem a panem Červeným z KV City centra, Centrum pro mládež přišel podpořit marek Verebely. Výsledek jednání vám přinesemě v nejbližších dnech jak z nás opadnou emoce.
Vážený pane primátore,
omlouvám se, že se opět na vás obracím, bohužel je naší povinností Vás informovat o stavu areálu v Bohaticích. Nedávno jsem měl telefonický rozhovor s panem Červeným z KV City centra, který mi sdělil, že je vytvářen tlak na otevření/zpřístupnění areálu návštěvníkům. Z tohoto důvodu jsme za Centrum pro mládež a alternativní sporty usoudili, že je nutné upozornit na některé rizikové oblasti. Ještě chci předem sdělit, že naše Centrum je stále připravené provozovat připravený a bezpečný skatepark, který budeme opět hrdě doporučovat všem návštěvníkům. Jsme nadále ochotni a nabízíme součinnost, radit, spolupracovat na krocích při řešení situace aj. Níže vám popíši, co shledáváme dle našeho odborného názoru za ty rizikové oblasti:

1. Během 3 let, kdy byl areál převeden pod KV City centrum, nebyla zhotovena Revizní zpráva odpovídající pro tento typ sportoviště. KV City centrum po tuto dobu pravděpodobně jiného odpovídajícího revizního technika jako náhradu za fi. Mystic construction nehledalo a až po zoufalém hledání (činnost Centra pro mládež ..) někoho kdo by revizní zprávu udělal, revizního technika objednali v červnu 2018. V tuto chvíli čekáme na výsledky revizní zprávy, zda-li bude skatepark uznán bezpečným nebo ne.

2. Ochranná sít na sportovišti hokejbalu je naprosto v dezolátním stavu viz. přiložená fotka. Pakliže by hokejbalové hřiště nebylo vedle skateparku a nevedla do skateparku jediná cesta okolo té zchátralé sítě, ani bychom to nezmiňovali za rizikovou oblast. Bohužel jakýkoli návštěvník musí cestou do skateparku projít okolo hřiště ve kterém se hraje s tvrdými míčky. Pakliže by nějaký míček proletěl sítí, která v tuto chvíli neplní funkci ochranné sítě, může by dojít k vážnému úrazu.

3. Demontovaná palisáda(protihluková stěna) od doby započetí prací stále není hotová, jde o součást skateparku. Lze tedy předpokládat, že práce na protihlukové stěně chránící nejbližší domy od hluku započnou co nejdříve. Pakliže by byl zprovozněn skatepark, a současně by probíhali stavební práce může dojít k úrazu. Dle našeho názoru by práce měly být prováděny tak, aby se minimalizovalo riziko vzniku úrazu. Jestli bude část skateparku zároveň staveništěm, nejsme si jisti zda-li zajistíme minimalizaci úrazu. Standardním postupem předešlých let do roku 2016 bylo, že jakékoli práce znamenali i uzavření skateparku.

4. Demontovaná palisáda(protihluková stěna) ve skateparku při případném otevření skateparku momentálně nechrání nejbližší obytné domy a tyto domy budou zatíženy nadměrným hlukem.

Vzhledem k tomu, že může vzniknout doměnka, že přiložená fotodokumentace je zinscenovaná, doporučuji areál navštívit a učinit si svůj vlastní názor. Veškeré fotky dokládají dle našeho názoru špatný technický stav sportovišť a bohužel pouze odborné posudky a revizní zprávy mohou naše podezření vyvrátit a ubezpečit veřejnost, že vstupují do bezpečných prostorů.

S pozdravem J.Fencl člen Centra pro mládež a alternativní sporty

2018-07-15  //

Skatepark STORY - Show must go on!!!!

29.6.2018 jsem byl tak jako standardně zkontrolovat skatepark. Protože jsem dorazil do skateparku dřív zastihl jsem dělníky, kteří pracovali na budově v areálu skateparku. Do dnešního dne jsme nedostali odpověď, kdo stavbu provádí a na vstupní bráně také žádné inf. není, zeptal jsem se pracovníků, jestli jsou z firmy Satrezidenc s.r.o. Touto otázkou jsem narazil, odpověď byla, že toto mi sdělit nemohou, tedy o Satrezidenc s.r.o. nic neví. Pánové mě odkázali na jejich nadřízeného pana Petra Valtera a ten mi prý informace podá. Jejich nadřízenému jsem nevolal, nemám zájem komunikovat s někým přes telefon. Stačila mi informace, že dělníci nic říct nemohou, protože jsou ve skateparku problémy. Problém je to, že se veřejnost nedozví, kdo za veřejné prostředky je najatý provádět práce na veřejném areálu. Takhle se nespravují věci veřejné a bohužel to nemůže změnit náš názor, že se jedná o firmu dosazenou a ne kvalifikovanou!! Pan Riško zmiňoval v roce 2017 na veřejné diskuzi s občany, že práce budou provádět odborné firmy, tak odborná firma je tak odborná, že se nikdo nedozví, co je to za firmu a o nějaké transparentnosti, odbornosti a vstřícném přístupu ve veřejném prostoru tu řeč bohužel nemůže být. A ti kdo na přístup zainteresovaných osob doplácí, jsou občané města K. Vary převážně návštěvníci skateparku.
Dne 10.7.18 pokračovalo „STORY“ s dělníky při pravidelné kontrole skateparku. V areálu se pohybovala další osoba, kterou jsem slušně pozdravil, odpověď žádná. Ptám se: kdy skončí práce v areálu. Odpověď: „Vy jste jako kdo?!“ Sděluji, že se ptám jako občan. Odpověď: „Že mi nic nesdělí“. Reaguji: „jestli si uvědomuje, že pracuje na veřejném pozemku-sportovišti a za veřejné prostředky“?! Reakce jsem se nedočkal, sdělil jsem mu, že ho nechám prověřit policií ČR. Že by člověk měl pocit, že se dějí ve skateparku věci ve prospěch budoucích návštěvníků, že je vše transparentní a důvěryhodné, řeč být nemůže. Cizí osoba se PČR prokázala nějakou smlouvou, takže je vše v pořádku. Stačilo by slušné chování a sdělit, kdo je a nemusela by do skateparku jezdit PČR. Všechno je zahalené tajemstvím, a protože nikdo nechce být jmenovitě spojován s tím, co ve skateparku provedl, tak nám nic neřeknou, tedy i občanům města K.Vary. Tohle není dobrá zpráva od města K.Vary a od společnosti KV City centrum. Označovat Centrum pro mládež za ty co dělají potíže, pakliže nám záleží na funkčnosti areálu, který spolek CMAS pomohl vybudovat je podivné. A za současného vedení již zmíněných subjektů MMKV a KV City centrum skatepark a hokejbal nefungují!!!

2018-07-13  //

Revize skateparku - TÜV SÜD Czech

Zdravím, čerstvá informace ze 11.7.2018. Ve středu dorazil očekávaný REVIZNÍ technik, který snad konečně po třech letech zhodnotí stav skateparku! Revizní technik pracuje pro společnost TÜV SÜD Czech, což je záruka odborného posouzení. Pan Šoltys nám sdělil, že zpráva bude obsáhlá a měla by být ke stavu skateparku hotová za týden. Budeme s napětím očekávat výsledek zprávy. Další příspěvek bude osobní zkušenost z pracovníky, kteří pracovali v areálu Bohaticích a skateparku. Pan Riško, minulý rok sdělil, že práce budou provádět odborné firmy, tak jestli to byly odborné firmy možná ví jen on sám, rozhodně nikdo jiný se to nedozví.

2018-06-10  //

Board 4 Future Plzeň

Super akce, která se nekoná každý rok je opět tu. Akce je pro riders do 14 let. Karlovarskému kraji je nejbližší Plzeň, takže neváhej a vyraž. Potrénuješ svoje schopnosti i jinde než standardně skejtuješ a přitom si užiješ super den a případně vyhraješ i nějakou cenu. Takže si dej do kalendáře 17. 6. 2018 a vyraž. Nevíš co dělat v neděli 17.6.18, jedeš do Plzně kámo!!!!
http://www.boardmag.cz/events/board-4-future-plzen/

2018-05-28  //

Den rodin 2018

Den rodin 2018 - Full album najdete v sekci galerie na těchto webových stránkách. Díkes všem za support a exhibition riders. Děkujeme za pozvání na kaci a díkes za fotky.

2018-05-28  //

ZOUFALOST - skatepark

Takhle vypadá katastrofa v přímém přenosu!!! K neodborným firmám se ještě přidají vandalové a skatepark to má spočítané. UPŘÍMĚ skatepark nemůže za to, že není v provozu. Ti z Vás co to ještě nepochopili, skatepark není zavřený pro srandu, ale protože je v havarijním stavu. Opět nám KV City centrum dokazuje viz. další fota, že jejich "odborná" firma je tak odborná, že nepotřebuje nikoho informovat o tom, že se v areálu a skateparku něco dělá. O jakou firmu se jedná se můžeme jen domnívat, protože jejich auta žádné loga nemají a na vstupní bráně také nic není. Jestli si myslíte, že jako provozovatelé něco víme, co se děje, tak jste na omylu. Jestli KV City centrum oslovilo Českou asociaci skateboardingu jak slibovalo, tak jste opět mimo, protože nikoho neoslovilo. TAK ASI TAKHLE SE VĚCI DĚLAJÍ POŘÁDNĚ!!!!!!!!

2018-05-08  //

Informace z schůzky ze dne 2.5.18 s KV City centrem

Ještě vás zdravím s informací ohledně schůzky s KV City centrem, která proběhla 2.5.18. Na schůzce byl přítomen pan Fischer a pan Kahoun oba z odboru majetku, pan Červený za KV City centrum a já a mamka. Výsledek schůzky je takový, že jsme se nikam neposunuli, protože jediná firma, která se do výběrového řízení přihlásila Satrezidenc s.r.o. žádné zkušenosti s opravami překážek nemá a to jsem jim také sdělil. Nechci malovat čerta na zeď, ale jestli se otevře skatepark v roce 2018 je opravdu nejisté.

2018-04-08  //

Možnost porovnání revizních zpráv

V galerii najdete revizní zprávy od firmy Mystic constructions, což je firma co staví skateparky a postavila skatepark ve Varech a revizní zprávu objednanou společností KV City centrum.

2018-04-08  //

Situace SKATEPARK - aktuální informace

Teď pár informací z páteční 6.4.2018 schůzky s jednatelem panem Červeným jednatelem společnosti KV City centrum. Za Centrum pro mládež byla přítomna paní Fenclová a Jindřich Fencl. Na schůzce jsme se dozvěděli, že se výběrové řízení na opravy překážek teprve bude zadávat, byť schůzka s primátorem byla ke konci ledna 2018. Při ideálních podmínkách bude znám vítěz výběrového řízení na konci května 2018. Druhá navazující překážka na radius dvou výšek je stále v řešení. Tedy od roku 2016. Návrh smlouvy pro Centrum, ke kterému jsme měli pár připomínek, se stále upravuje. Možná příští týden (již. polovina dubna) podepíšeme smlouvu. Byla nám předána revizní zpráva, kterou si objednala spol. KV City centrum, kterou vám poskytneme k nahlédnutí a porovnání s revizní zprávou od Mystic constructions. Bylo nám sděleno, že vedlejší pozemek, kde měl stát tréninkový Dirt park, se bude ke skateparku přičleňovat celý, je tedy možné dle slov KV City centra, že Dirt park bude OBROVSKÝ. Kdy by se mělo začít stavět, nikdo neřekl. Bavili jsme se o opravě legálové stěny pro Graffiti, oprava by byla prý drahá, přemýšlí, že by vznikla zeď betonová. S pozdravem Jindřich

2018-03-26  //

Skatepark je stále ZAVŘENÝ

Na zákaldě několika dnešních telefonátů, ohledně otevíračky skateparku, sdělujeme toto: stále platí, že je skatepark ZAVŘENÝ. Bohužel stále nejsme schopni sdělit, kdy dojde k otevření skateparku. Na konci LEDNA nám bylo sděleno na společné schůzi s primátorem, že peníze na opravy poškozených překážek jsou, ale do dnešního dne nedošlo k povinné revizi a ani opravám překážek. Je nám to líto, ale technicky nezpůsobilý skatepark nelze provozovat. S pozdravem Jindřich Fencl

2018-03-16  //

Situace skatepark Bohatice

Zdravím všechny po delší odmlce. K otevíračce skateparku v Bohatících takto: Stále čekáme až nám společnost KV City centrum pošle návrh smlouvy na rok 2018, upozorňuji NÁVRH. Takže máme polovinu března 2018 a zatím stále čekáme. Na setkáních kde jsem byl já nebo mamka nám bylo sděleno, že na opravy překážek jsou peníze, revize proběhnou, nová překážka se postaví atd. No jediné co se zatím udělalo, že se vyměnila fabka u vchodové branky do areálu a jinak zatím nic. Protože 2 roky voláme po opravách a revizích poškozených překážek, nemůžeme zprovoznit skatepark dokud nebudou provedeny nezbytné opravy a revize. Doufáme, že k tomu dojde brzo a skatepark se tak bude moci zpřístupnit veřejnosti. S pozdravem Jindřich

2018-02-14  //

Místa kde se dá v zimně skejtovat

Ti z vás co dostali na vánoce novou výbavu a neví kde jí votestovat, máme několik tipů kde se v zimním odbodí dá zajezdit a přitom neztrávit na cestě půl dne:
1. Hala v Praze na Černém Mostě, tzv. Plechárna
http://www.plecharnacernymost.cz/…/pl…/skateboardingove-haly
2. Hala v Aši
https://www.facebook.com/BikeParkCihelna/?fref=ts
3. Hala v Plauen
Kulturzentrum Alte Kaffeerösterei Plauen e. V.
Hans-Sachs-Str., 49
08525 Plauen
4. Hala v Leipzigu
https://www.facebook.com/heizhaus/?fref=ts
5. Hala v Kirchenlamitz
http://www.radquartier.com/cs/
6. Hala ve výstavbě nedaleko hranic Arzberg
https://www.facebook.com/RollSchuppen/…
7. Hala v Chemnitzu
https://www.facebook.com/skatehalle.chemnitz/?fref=ts

2018-02-03  //

Akademie skateboardingu 2018

Drazí rodiče a děti,
Je nemilou povinností Vám oznámit, že Základní kurz skateboaringu se v roce 2018 neuskuteční. Důležitý člen týmu Centra pro mládež a alternativní sporty, začal studovat mimo K.V. a také budoucnost skateparku není jistá. Z těchto důvodů se úzký tým Centra rozhodl v letošním roce nerealizovat Kurz skateboardingu. Myšlenku realizace kurzů skateboardingu neopouštíme, letošní rok chceme věnovat načerpání inspirace ze zahraničí a jiných akademií z ČR. Rádi bychom do dalších kurzů skateboardingu včlenili nové prvky. Samozřejmě nechceme v roce 2018 zůstat úplně bez aktivity a máme v plánu realizovat projekt spojení dětských závodů na skateboardu se závody nesponzorovaných skateboardistů. Držte nám palce, aby plánovaný projekt mohl vyjít a doufáme, že se uvidíme s většinou dětí ze škol skateboardingu na závodech a v nadcházející sezoně 2018.

2018-01-28  //

Centrum pro mládež a alternativní sporty hledá posilu do týmu

Zdravíme všechny příznivce skateparku v Karlových Varech. Touto cestou bychom rádi oslovili ty z vás, kteří se chtějí aktivně zapojit do chodu skateparku a jeho provozu. Hledáme posilu, někoho z vás, kdo se věnují adrenalinovým sportům či věnovali. Jde nám o zkušenosti, které můžete přenést do provozu a dohledu nad dodržováním provozního řádu. Krom zodpovědnosti, kterou budeš mít během otevření skateparku se jinak jedná o pohodovou brigádu, kde se potkáš s hromadou mladých lidí. Neváhej nás kontaktovat
Požadujeme:
Spolehlivost
Umět jednat s lidmi
Schopnost samostatné práce i práce v týmu
Flexibilitu
Vítaná je zkušenost s adrenalinovými sporty
Kurz první pomoci
Věk alespoň 18 let

Nabízíme:
Možnost realizace vlastních nápadů, projektů v oblasti sportu a sportovních akcí
Odměnu za práci dle odpracovaných hodin za měsíc
Ochotu naslouchat
Možnost být součástí spolku, který se této oblasti sportu věnuje již od roku 1999
Kurz první pomoci jsme schopni vám proplatit

Kdo by měl zájem, neváhejte nás oslovit na e-mail: lakaijin@seznam.cz do konce března 2018. Předpokládaný začátek sezony - duben 2018.

2017-12-01  //

Permanentka-členské 2018

Informace ohledně plateb za permanentku(členské) na rok 2018. Nikdo se na nás neobrátil se žádostí o zaplacení permanentky na rok 2018, neinzerovali jsme možnost zaplacení z důvodu nejistoty působení Centra ve skateparku v Bohaticích v roce 2018. Takže fakt, že nikdo nepřišel s platbou členského oceňujeme, protože nebudeme muset případně vracet peníze. Pakliže se ve skateparku v roce 2018 sejdeme, členské - permanentka bude stát pro každého 500,- kč. Bohužel vám v tom nezajistíme základní úrazové pojištění od Unie sportu, ale nebudete muset pokaždé myslet na 20,- Kč vstupného. Novinkou by případně bylo, že se vás budeme dotazovat na členství v České asociaci skateboardingu, čím víc členů tím víc prostředků, které bychom mohli případně čerpat, to je však zatím vize.

2017-11-24  //

Skateprk - zavřeno 24.11.17

Čus všchni, bohužel skatepark je opět mokrý, když nám neprší, tak se nám kondenzuje voda ze střechy. Pro dnešek je skatepark zavřený. This day 24.11.17 is skatepark closed.

2017-10-28  //

Otevíračka Sobota 28.10.17

Dnes bude otevřeno od 15:00 hod, děkujeme za respekt.

2017-10-15  //

Hrozba pro provoz skateparku!!! - verze e-mail

Do kopie tohoto emailu jsou kromě KV City centrum z důvodu závažnosti přidané další subjekty:
Primátor města KV – Ing. Petr Kulhánek
Vedoucí odboru majetku města KV – Ing. Jaroslav Cícha
Firma Mystic Contructions, zastoupená Radomírem Teichmannem

Vážený pane Červený a pane Frousi,
během nedělního(15.10.17) provozu skateparku, jsem oslovil řemeslníka, který si dělal technické poznámky, jestli se v areálu plánuje nějaká stavební činnost. Sdělil mi, že ano. Opět narážíme na nespolupráci KV City centra s naším spolkem, kterému už poněkolikáté během tohoto roku nikdo nesdělil informace týkající se stavebních či jiných revizních prací v samotném skateparku, ale i v samotném areálu ve kterém se nachází. Bez poskytnutých informací nemůžeme relevantně reagovat např. omezením provozu skateparku z důvodu bezpečnosti při pohybu po stavbě!
Dále mi již zmiňovaný řemeslník sdělil, že dostali zadání opravit překážky ve skateparku v Bohaticích. Optal jsem se, zda-li má nějaké zkušenosti s opravami skateboardových překážek a je si vědom, že na skatepark existují dvě revizní zprávy a to od fi. Mystic constructions (firma, která skatepark vybudovala) a od pana Marka Richtera, který zároveň není revizní technik specializující se na adrenalinové sporty, tedy sportoviště typu skatepark, bikepark, dirtpark aj.
Píšu Vám tedy na základě těchto zjištěných vážných informací, které se dotýkají bezpečnosti provozu ve skateparku, za který jsme jako provozovatelé zodpovědní. Z tohoto titulu by mě zajímalo:
• zda-li má firma, která má pravděpodobně zhotovit nabídku na opravy, nějaké reference co se týče oprav skateboardových překážek?
• zda-li zadání na opravy překážek a výběr firmy je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek?
• zda-li se dočkáme oprav, které zmiňovala fi Mystic construction nebo se budou řešit pouze „kosmetické“ závady zmíněné panem Markem Richterem?
• Zda-li dojde ke zlepšení komunikace směrem k Centru pro mládež a alternativní sporty od společnosti KV City centrum.

Neodborný zásah do skateboardových překážek může nenávratně poškodit, jejich funkčnost, tedy znemožnit jejich používání jezdci na skateboardech, freestyle koloběžkách a kolech BMX aj.
Vzhledem k rizikovosti adrenalinových sportů, kde hrozí velmi vážné úrazy, a vzhledem k mnohaleté zkušenosti s těmito sporty již od roku 1999, si vyhrazujeme prostor na to, aby s námi byly tyto závažné zásahy konzultovány.
Předpokládali jsme, že si naše služby město Karlovy Vary objednávalo z důvodu, že této oblasti sportu rozumíme a také umíme realizovat projekty s výhledem do budoucna - realizace skateparku v Bohaticích, projet Dirt park, akademie skateboardingu a jiné rozvojové činnosti či kulturní akce. Pakliže naše odbornost v této oblasti není zapotřebí je nutné se bavit o dalším působení Centra pro mládež a alternativní sporty ve skateparku v Bohaticích.

S vědomím statutárního orgánu Centra pro mládež a alternativní sporty jednatelky Valerie Fenclové, Romana Smoláka a Bc. Jindřicha Fencla, Dis.

2017-10-08  //

Dnes 8.10.2017

Všem návstěvníkům, skatepark je kompletně mokrý, z těchto důvodů je pro dnešek zavřeno(8.10.17).
All visitors, the skatepark is completely wet, today is closed. Sorry and we hope for the better weather.

2017-09-22  //

Uzavření skateparku

Důležité upozornění, v říjnu a to 4.10 a 5.10.17 bude skatepark uzavřený. Od 6.10.17 bude zas skatepark standardně otevřený jak jste zvyklí. Dear riders, the skatepark will be completely closed at 4.10 and 5.10.17, thank you for your understanding and respect.

2017-08-21  //

Výsledky závodů Day for kids 24.6.17

Vyhlášení vítězů ze závodu Day for kids 2017 je již minulostí. Pro účastníky akademie skateboardingu jsme si připravili dovednostní dráhu, a moc nás potěšilo, že všichni ji zvládli projet - také jsme všechny ocenili drobnými dárky, které nám darovala firma Snowbitch a Board magazine.
Výsledky dovednostní dráha:
1. Míša Šedá,
2. Michal Mašek,
3. Tomáš Uxa.
Poté přišli na řadu pokročilí:
1. Jirka Lafek,
2. Petr Jaroušek,
3. Marek Fisher.
Poslední akcí, která byla v plánu byl Death race - toho se zůčastnili všichni a nejlepším byl Marek Fisher.
Děkuji rodičům za pomoc se snídaňovým pultem, děkuji kolegům, kteří nám pomohli s realizací závodu a také sponzorům Pelant - Doupovské uzeniny, Ambasadors, Skaterock, Česká asociace skateboardingu a Boardmag

2017-07-11  //

Zavody Day for Kids JIZ tuto SOBOTU!

Zavody Day for kids 2017.06.24. Vsichni kdo si chcete uzit zabavu a pohodovy skatebaording, muzete se zucastnit zavodu pro zacinajici a pokrtocili do 15 let. Akce zacina od 10:00 hod, kde bude pro zavodniky pripravene male snidanove obcerstveni kolem 12:00 hod si upeceme burta a od cca 12:30 rozjedeme samotne zavody. S pozdravem tym Centra pro mladez a alternativni sporty

2017-07-11  //

Závody Day for kids 2017.06.24

Zdravim vsechny v sobotu 24.6.2017 se budou opet v K.Varech konat skate zavody pro nesponzorovane deti do 15 let. Registrace a trenink je od 10:00 hod kdy bude pripraven i maly snídaňový pult. Kolem 12:00 hod ukončíme registraci a bude čas si na ohni upéct oběd (jídlo darovala firma Pelant) a od 12:30 rozjedeme samotné závody- samozřejmě až se všichni naobědvají. První kategorie začátečníci a poté budou pokročilí, ti už budou brousit skatepark. Maximální konec akce je v 15:00 hod, od této doby bude park přístupný pro ostatním riders. S pozdravem tým centra pro mládež

2017-07-11  //

Škola skateboardingu - první lekce 12.5.17

Dobrý den, milí rodiče,
v pátek dne 12.5.2017 se koná 1. lekce školy skateboardingu 2017 ve skateparku v Bohaticích v K. Varech. Všechny vás žádáme dostavte se na lekci cca 15 min. před jejím začátkem (15:15) z důvodu administrativního zápisu a provedení plateb za kurz. Kurzovné je 600 Kč, které prosím přineste v co nejpřesnější částce. (kdo platil na účet, tak už samozřejmě neplatí). Děkujeme

První lekce je koncipována jako seznámení se sportem skateboarding. Ve které se děti v úvodu seznámí se skateboardem, chrániči a jejich používáním (nezapomeňte dětem vzít s sebou - chrániče, helma) a zákaldní psotavení na skateboardu. Dále vemte s sebou - pití a vhodné sportovní oblečení, v kterým se bude dětem dobře pohybovat. Kdo si chce vzít věci na převlečení je možno si je vždy nechat bezpečně zamčeném v kanclu Centra pro mládež a alternativní sporty.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na všechny se moc těšíme v pátek 12.5.2017 v areálu skateparku v Bohaticích v kanclu Centra pro mládež a alternativní sporty, z.s. (najdete ho za hlavní vstupní branou do areálu, nahoru po kovovém schodišťi do 1. patra).

S pozdravem Tým Centra pro mládež a alternativní sporty, z.s.

2017-07-11  //

Kurz skateboardingu 2017 OBSAZEN

Základní kurz skateboardingu 2017 je již plně obsazen, děkujeme za Váš zájem. Další přihlášky do kurzu již nepřijímáme.
S pozdravem Tým Centra pro mládež a alternativní sporty

2017-07-11  //

Skatepark Otevřen 2017

Níže viz. otevíračka najdete kdy je skatepark otevřený. Podle možností budeme přidávat další dny, proto sledujte facebook a tyhle webovky.

2017-07-11  //

Jarní brigáda ve SKATEPARKU 2017

Takže je to tady! - Jarní brigáda před otevíračkou. Kdo nám bude chtít pomoct s posledním finálním úklidem před otevíračkou skateparku v Bohaticích ať se dostaví v sobotu 1.4.2017 od 13:00 hod do parku. S pozdravem tým centra pro mládež

2018-01-30  //

Základní kurz skateboardingu 2017

Kdy: každý pátek od 15:30 do max 17:30 hod
První lekce je naplánovaná na pátek 12.5.2016
Pro koho: kurz je pro děti ve všku 6 až 14 let, obsahuje 8 lekcí po cca 2 hodinách (2x45 minut plus 10 minut přestávka) - děti mohou zůstat ve skateparku i po skončení kurzu
Doporučujeme děti vybavit potřebnými ochrannými pomůckami, chránič hlavy, loktů a kolen - je možnost i zapůjčení, avšak máme omezený počet
Cena kurzu: 600 Kč, platbu je možné provést převodem na účet Centra nebo hotově na místě ve skateparku v Bohaticích
Přihlášky do kurzu: možnost vyzvednutí na prodejně Snowbitch K.Vary-Rybáře nebo si vyžádat e-mailem (cmas-kv@seznam.cz) a posléze vyplněnou přihlášku naskenujte a zašlete opět na e-mail, abychom mohli zájemce zařadit do kurzu protože máme omezený počet míst.
Kurz vedou profesionální lektoři s mnohaletou zkušeností se skateboardingem a tím jsou: Marek Verebely a Jindřich Fencl
Další informace: www.skateparkvary.cz, , http://www.caskate.cz, facebook: skatepark K.Vary

2017-11-29  //

Revize 2017

Dnes 9.3.17 proběhla revize překážek ve skateparku, kterou provedla firma Mystic constructions. V rámci revize došlo k drobným a nezbytným opravám viz. fota na facebooku a především provedli kontrolu stavu překážek, na základě které zhotoví revizní zprávu. Správce areálu KV city centrum před zahájením sezóny musí zajistit odchyt holubů, kteří nám zaneřádili celý skatepark a dále opravit poškození světel, ke kterýmu došlo při řádění silného větru v K.Varech. Poté CMAS může převzít skatepark připravený po technické stránce k provozu, tedy proběhnou klasické úklidové práce, ošetření překážek vrchní barvou aj. S pozdravem J.Fencl

2018-01-30  //

Sezóna 2017

Po delší odmlce Vás všechny zdravíme. Skatepark tak jako předešlé roky pravděpodobně zahájí svoji sezónu v měsíci DUBNU 2017. Zatím je naplánovaná revize skateparku - překážek na měsíc Březen. O otevření a změnách Vás budeme včas informovat. S pozdravem tým Centra pro mládež a alternativní sporty

2017-11-29  //

Důležité info

Pro všechny návštěvníky skateparku - tento týden je poslední v sezóně 2016. O víkendu 26-27.11.16 bude naposledy otevřen skatepark v Bohaticích. Všem děkujeme za přízeň a podporu v roce 2016. Byl to rok relativně velkých změn a doufáme, že nové rozdělení pravomocí bude ku prospěchu skateboardingu v K.Varech. Správa areálu v rukách společnosti KV city centrum. Za Centrum můžeme slíbit, že budeme dělat vše co je v našich silách, aby byl zachován zaběhlý standard. Budeme se těšit na sezónu 2017 s pozdravem tým Centra pro mládež a alternativní sporty

2016-11-09  //

Posledn monost zaplatit lensk na r.2017 s raz. pojitnm

lensk pspvky-permanentky na rok 2017:
Opt jsme rozjeli pedprodej lenskch pspvk na rok 2017.
Kde zakoupit:
v den oteven skateparku v dob sluby v kanceli Centra pro mlde a alternativn sporty
Cena: 450 K
Jak jsou vhody bt naimi leny?:
- celoron vstupn do skateparku zdarma
- zkladn razov pojitn (od STV - Unie sportu)

2016-11-08  //

Listopad u ukonen sezny 2016

Zdravm vechny ppadn nvtvnky skateparku v Bohaticch. Vzhledem k vhledov pedpovdi poas (snen, mrazy a d隝), si v dan den u dan sluby ovte, zdali je skatepark v pouitelnm stavu. Pokusme se skatepark udret oteven do konce Listopadu, nicmn ve zle na poas. S pozdravem tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2016-10-20  //

Oprava asfaltov plochy skateparku

Upozornn pro nvtvnky skateparku, v sobotu 22.10.16 bude probhat plnovan oprava asfaltovho povrchu. Z tohoto dvodu bude provoz skateparku v sobotu omezen v mstech proveden opravy. Rozsah oprav budeme s firmou konzultovat v ptek 21.10.16. Dkujeme za pochopen s pozdravem tm Centra pro mlde

2016-10-12  //

13.10.16 Zaveno

Omlouvme se vem nvtvnkm skateparku, pro nedostatek lid bude ztra dne 13.10.16 (tvrtek) skatepark uzaven. Dkujeme za pochopen s pozdravem tm Centra pro mlde

2016-08-17  //

Otevrac doba skateparku

Zdravm vechny oznamujeme, e dolo ke zmn otevrac doby. Dkujeme za respekt a podporu

2016-07-14  //

Situace skateparku v Bohaticch, ervenc 2016

Informace pro nvtvnky, otevraka skateparku bude i v msci ERVENEC stejn jako kvten, erven. Zatim od KV city nemme dn podklady, ve je teprve v procesu, take nememe jako Centrum ani nic plnovat. Paklie by nkdo ml pocit, e jsme pasivn, byl by na omylu, protoe jednatel KV city si vzal po festivalu dovolenou, tud musme na dal diskuzi ekat na jeho nvrat. Dkujeme za podporu s pozdravem tm Centra pro mlde

2016-07-13  //

Dnes oteveno od 17:00 hod

Upozornn ohledn dnen otevraky SKATEPARK bude dnes oteven od 17:00 hod. Dkujeme za pochopen s pozdravem tm Centra pro mlde

2016-07-10  //

Zvody DAY FOR KIDS 2016 K.Vary

V sobotu 2.7.2016 se pod hlavikou DAY FOR KIDS konaly v K.Varech zvody. Mli jsme komornj atmosfru, zpsobenou ast riders, nicmn o to jsme si to vce uili. Poas vi nm shovvav nebylo, ale stecha ns opt zachrnila, take se zvod mohl odjet. V 10:00 hod bylo pro riders pipraven sndaov menu bbovka, palainky a voda. Do 13:00 hod mohli riders ladit formu, zatenci nejrychlej as na drze dovednost a pokroil zkouet ty nejlep triky. Odpoledne probhlo opekn but, kter nm do zvodu vnovala firma uzeniny Pelant. Po obd jsme mohli naplno rozjet zvody. Prvn skupinou byli zatenci, kde se o nejrychleji zajet as postaral mstn Jon. Skupina pokroilch byla vyrovnan a porota ve sloen Jindra a Marek to nemla jednoduch. Padali triky grind a boro na bedn, fs pes hranu pyramidy, airwalk na funboxu nebo Indy grap a rockandrolly na radiusech aj. Posledn soute byl death race, pavoukovm systmem a nejlpe si s protivnkama poradil mstn Pepa Balk. Jet jednou dkujeme firmm Horsefeathers, Ambasadors, Vans, swis-shop.cz, dle dkujeme mstu Karlovy Vary. esk asociaci skateboardingu a uzeninm Pelnat. Tak dky vem co mi v sobotu pomohli.
Skupina zatenk:
1. Jon tbnar
2. Sra Zaoralov
3. Michal eravk a 4. flek bral Michal Maek
Skupina pokroil:
1. Pepa Balk
2. Jirka Lafek
3. imon tbnar

2016-06-27  //

Omezen provozu skateparku v sobotu 2.7.2016

V sobotu bude skatepark z dvodu konajcch se zvod pro dti skatepark oteven a od 15:00 hod, dv vs do parku nepustme. Dkujeme za pochopen

2016-06-27  //

Zvody DAY FOR KIDS 2.7.2016

Zdravm vechny ji tuto sobotu 2.7.2016 se budou opt v K.Varech konat skate zvody pro nesponzorovan dti do 15 let. Registrace a trnink je od 10:00 hod kdy bude pipraven i mal sndaov pult. Kolem 12:00 hod ukonme registraci a bude as si na ohni upct obd a od 12:30 rozjedeme samotn zvody- samozejm a se vichni naobdvaj. Prvn kategorie zatenci a pot budou pokroil tu u budou brousit skatepark. Maximln konec akce je v 15:00 hod, od tto doby bude t park pstupn pro ostatn riders.

2016-06-27  //

Zakonen Zkladnho kurzu skateboardingu 2016

V ptek jsme mli posledn lekci koly skateboardingu v roce 2016. Pro absolventy kurzu skateboardingu jsme si pipravili drhu dovednost a ti nejlep dostali krom drobnost jako diplom, info o skate tborech i nco navc. Hodnotili jsme celkov as projet drhy a tak nejdel tail manul. Nejlep as mla Marie Rebjonkov, nejlep tail manul ml Pepa Balk a special prize si vyslouil Kritof Gajar, kter byl nejmladm astnkem kurzu skateboardingu. Dkujeme e jste dorazili a uili si to stejn jako my. V sobotu 2.7.2016 zvody Day for kids s pozdravem tm centra pro mlde a alternativn sporty. Na pln zvr chceme podkovat Michalu Makovi a pan Makov za luxusn oberstven dkujeme

2016-06-02  //

Downhill Emerica Wild in the Streets 21.6.16

Rok se s rokem seel a bl se opt Emerica Wild in the Streets, konan v rmci Go Skateboarding Day. Msto je tradin, start v est veer a after je tradin v dejvick ndrace. Co vc si pt!
Dmy a pnov, i tento rok se mete tit na tuhle klasiku v podob downhillu pod ztitou Emerica footwear! Ve se uskuten na Mezinrodn den skateboardingu 21.6. Downhill odstartujeme v 18 hodin a pojede se po klasick trase podl Evropsk, start na rohu Kladensk a Alrsk. Chystme i jedno pekvpko, kter bude na pr astivc ekat na konci downhillu. Po doraen do cle to zapchnem v blzk Ndrace, ve kter bude pro astnky downhillu pivo zdarma. Partnery akce jsou Skaterock.cz a esk Asociace Skateboardingu. Tak pozvte svoje kmoe a vidme se 21.6. na startu!

2016-05-10  //

Dleit upozornn!!

Dne 14.5.2016 (Sobota) bude skatepark uzaven z dvodu spoluprce celho tmu Centra na Dni rodin 2016 na koupaliti Rolava. V rmci tto akce bude od 11:00 hod do skonen akce probhat exhibin vystoupen skateboard a BMX v U-ramp. Dle bude graffiti tvorba a spousta dalho. Dkujeme za pochopen a v nedli ji bude standardn oteveno. S pozdravem J.Fencl

2016-05-01  //

Den rodin 2016 s podporou Centra pro mlde

Centrum pro mlde a alternativn sporty bylo osloveno ji minul rok ohledn spoluprce na akci Dni rodin od Nhradnch rodin o.p.s. Rok 2015 byl sp vzdlvac, prezentovali jsme kolu skejtu a v roce 2016 vm pedvedeme podnou show a to v podn ramp, kterou dod Freesytlearea. Take ns pite podpoit 14.5.16 od 11:00 hod do 16:00 kde se vm pedstav Snowbitch team skate a BMX. Dle uvidte tvorbu graffiti nebo teba Burton Rigletpark. S pozdravem Jindras Fencl
http://www.nahradnimrodinam.cz/den-rodin-2016/
https://www.facebook.com/nahradnimrodinam/

2016-04-17  //

Kurz skejtu 2016 - kapacita naplnna

Vem dkujeme za zjem o zkladn kurz skateboardingu jaro 2016. Kapacita kurzu je naplnna a proto nm nov pihlky neposlejte, pouze, e by se nkdo z kurzu odhlsil. Doufme, e to bude dti opt bavit a po skonen kurzu si odnesou cenn zkuenosti a dovednosti. DLEIT prvn hodina 6.5.16 bude nezvykle od 15:00 hod, z dvodu dvjho odchodu jednoho z lektor. Ostatn lekce pob dle harmanogramu, tedy od 15:30 hod. Prosme, aby jste na kurz dorazili cca o 10 min. dve z dvodu vasnho odchodu do skateparku. Ped kadou lekc se sejdeme v klubovn - prvn patro. Dkujeme za pochopen s pozdravem J.Fencl

2016-04-05  //

Otevraka Skateparku v Bohaticch

Zdravm, ohledn vkendov otevraky skateparku. Kdo sleduje poas v, e nsledujc dny budou detiv. Mme v plnu otevt skatepark v ptek, nicmn ppadnmi etnmi srkami se to pravdpodobn zmn. Mme stechu a pod tu me jednodue napret a otevrat skatepark, kter bude vce jak z plky nesjzdn nem cenu, a to za nzkch teplot. Sledujete facebook pokusme se ve tvrtek poskytnout info. o otevrace. Dkujeme za respekt

2016-03-29  //

Jarn brigda ped otevrakou!!!

Finln brigda zatm stle plat dne 2.a 3.4.2016, bohuel pedpov pedpokld det, take sledujte facebook. Ve tvrtek to bu potvrdme nebo odvolme, za det tam nic neudlme a prce, kter jsme chtli stihnout v tdnu budeme muset tak odloit. Snad se poas umoud a bude mon skatepark doladit na seznu 2016.

2016-02-28  //

kola skateboardingu 2016 JARO

Kdy: kad ptek od 15:30 do max 17:30 hod
Prvn lekce je naplnovan na ptek 6.5.2016
Pro koho: kurz je pro dti ve vku 6 14 let, obsahuje 8 lekc po cca 2 hodinch (2x45 minut plus 10 minut pestvka) - dti mohou zstat ve skateparku i po skonen kurzu
Doporuujeme dti vybavit potebnmi ochrannmi pomckami, chrni hlavy, lokt a kolen - je monost i zapjen, avak mme omezen poet
Cena kurzu: 600 K, platbu je mon provst pevodem na et Centra nebo hotov na mst ve skateparku v Bohaticch
Pihlky do kurzu: monost vyzvednut na prodejn Snowbitch K.Vary-Rybe nebo si vydat e-mailem (lakaijin@seznam.cz) poslze vyplnnou pihlku naskenujte a zalete opt na e-mail, abychom mohli zjemce zaadit do kurzu mme omezen poet.
Kurz vedou profesionln lektoi s mnohaletou zkuenost se skateboardingem a tm jsou: Marek Verebely a Jindich Fencl
Dal informace: www.skateparkvary.cz, , http://www.caskate.cz, facebook: skatepark K.Vary

2016-02-21  //

Dleit upozornn!!

bhem pravideln kontroly skateparku jsme zjistili, e se nm nkdo vloupal do el. skky u baznu. V zimnm obdob je erpadlo vypnut, aby nedolo k jeho pokozen vlivem nzkch teplot. Doufme, e erpadlo bude na seznu 2016 v podku a nedolo k ucpn odvodn roury do jmky s erpadlem. Ppadn dal vniknut budeme muset hlsit na policii R, protoe se jedn o vniknut na pozemek (pozemek msta K.Vary) a pokozovn cizho majetku. Vyjden k situaci CMAS

2016-02-21  //

V bodech obsah stnosti CMAS vi postupu pracovnice msta K.Vary

1. Netransparentn jednn, neprofesionln pstup, protichdnost svch poadavk
2. Vgn zpracovn zsad pro erpn penz na akce od msta
3. Draz na redefinovn zsad tak, aby byli pro spolky iteln a oporou
4. Nesmysln a absurdn poadavky za pracovnci chodme opakovan a opakovan si musme brt volno z prce neuznan nklad zakoupen svek na dort, kter stly 15,- K to bychom udlali kodu nedozrnch dsledk, e?
5. Neschopnost a neochota poradit co lze erpat jedin rada zakoupen asomry tu jak vichni vte nepotebujeme dobr rada e?!
6. Vyadovn faktur msto smluv, kter jsme dlouh lta sepisovali v zsadch se nikde o nutnosti faktur nemluv
7. Mme pocit, e msto m odmtav postoj ke spolkm, kter chtj nco dlat
8. Mme dojem, e msto nastavenmi barirami odrazuje obanskou spolenost k neinnosti tedy nemonost probudit VARY

Odpov msta na nai stnost:
1. Msto neprojevilo dnou ltost nebo pochopen ohledn sloitosti podvn dost o dotace a jejich vytovn to, e si bereme nkolikrt volno z prce je vbec nezajm!
2. Ohledne vgn zpracovanch zsad, nm bylo sdleno, e jsme komentovali nov - platn pro rok 2016, tud stnost k zsadm nebyla relevantn. Bohuel pracovnice ns podle novch zsad posuzovala, proto jsme se k zsadm vyjadovali a msto to smetlo.
3. Ohledn toho co meme do vytovn zakomponovat nm nebylo sdleno nic, krom opt nkolikrt zmiovan asomry. Take na zvody meme kupovat pouze asomry, kter nm vlastn pracovnice tak neuzn, protoe co by na skateboardovch zvodech asomra dlala.
4. Ohledn pracovnic vyadovn faktur od lid, kte nm se zvody pomhali a neuznn smluv (Smlouvy o dlo+pjmov doklad), nm tak nebylo nic sdleno.
5. Msto pochopiteln svj postoj nevnm jako odmtav, sdlili kolik penz vynakldaj na podporu spolk. Bohuel od roku 1999 CMAS dostv zhruba kolem 10 tisc to i za pedpokladu, e dme nap. minul rok 45 tisc. Za obdob 16 let je pln jin mra inflace tud nm de facto dvaj mn a mn. Kdy u si vydme schzku je nm sdleno, abychom etili.
6. Shrnut je tedy takov, e pracovnice nm uzn takov prostedky, kter ona dle nlady uzn za relevantn a paklie nebudeme s jejm postupem souhlasit nemme se o co opt a pouze se meme obrtit k vedoucmu odboru. Nu a celkov K.Vary maj za to, e dostaten podporuj mal spolky v jejich kulturnch aktivitch. Paklie mte stejn pocit jako mi pit stnosti, aby msto neilo v jaksi iluzi.

2016-02-16  //

Nov pekka 2016

Nae rodina pekek ve skateparku se letos rozrostla o dvourovov radius. Drte nm palce, aby i letos nm msto K.vary dalo njak prostedky na pekku a mi mohli udlat navazujc rozen funboxu. V galerii najdete pr fotek z procesu vroby pekky a opravy streetboxu.S pozdravem tm centra pro mlde a alternativn sporty

2016-01-13  //

Fotky z 10. vro existence skateparku 2015

Do fotogalerie jsme konen dodali publikovan fotky ze zvod Skate celebrations happening in karlovy Vary dne 3.10.2015.

2015-11-30  //

SKATEPARK UZAVEN

Posledn vkend k nm nebyl pli pvtiv, nicmn to se ned nic dlat. V tomto ronm obdob, nic nen jist. Jist ale je, e skatepark je od pondl 30.11.2015 UZAVEN!!! V ppad dobrch klimatickch podmnek je mon, e skatepark oteveme jet njak vkend ped vnoci, proto sledujte web a fcb ohledn ppadn otvraky.
Jinak vem dkujeme za pze a budeme se tit v ptm roce na adrenalinovou seznu 2016!!!
Tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2015-11-27  //

Posledn vkend - Last weekend

Nezadriteln se nm bl konec sezny a s tm uzaven skateparku! Pipomnm, e je to posledn vkend, kdy je oteveno dle harmonogramu. Jestlie oteveme o njakm vkendu v prosinci rozhodne poas a na to ji nelze v tomto obdob spolhat. Od tohoto tdne nevybrme vstupn, musme ho spotat a poslat na msto. Dal vbr by nm komplikoval ivot a to nechceme. Opakuji posledn vkend bude zdarma (free entry last weekend), paklie se bude dt skejtovat. Taky budete mt posledn monost si zaplatit lensk pspvky na rok 2016 - cena 450 K
S pozdravem Jindras

2015-09-30  //

Info Skate celebrations happening in K.Vary 2015

Zdu vem, kte se chystaj pijt na oslavu 10 let existence skateparku v Bohaticch K.Vary. Pro nezvodn nvtvnky bude pipraveno zajmav zpesten v podob mobiln ajovny, snowbitch obchdku, oberstven pipravovan od mistra kuchyn, nataen Slack line a tak monost opeen butu. Soust akce bude zvod skateboardingu a mal exhibice BMX. Dle budeme mt pipraven drobn drky ve stnku s registrac rider, kter budou v omezenm potu zcela zdarma. Startovn pro zvodnky je 100,- K, k tomu bude poukaz na jdlo a pit do ruky. Do skateparku se dostavte nejdve mezi 11:30 a 12:00 hod., protoe toho budeme mt spoustu na ppravu a potebujeme del prostor, kdy bude skatepark przdn. Od 12:00 hod spoutme registraci rider a kolem 14:00 hod by se rozjel zvod ve streetstylu.S pozdravem tm centra pro Mlde a alternativn sporty

2015-09-21  //

Uzaven skateparku

Zdravme nvtvnky, v tomto tdnu bude vrazn omezena otevrac doba skateparku. Omlouvme se za tuto skutenost a dkujeme za pochopen. Skatepark bude uzaven ve dnech: ter 22.9., steda 23.9. zatm nevme a eme ptek a sobotu. Sledujete nae strnky kde vs o otevrace budeme informovat. S pozdravem tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2015-09-10  //

Skate celebrations happening in K.Vary

Tmto vs zveme na akci dne 3.10.2015, kterou chystme k 10 vro existence skateparku v Bohaticch - U trati 9A. V galerii je piloen plakt, kde najdete potebn inf. S pozdravem tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2015-07-21  //

Betonov peklo K.Vary

Zdravm vechny dneska nm do parku pistl plakt na akci BETONOV PEKLO 25.7.2015. Na plaktu je akort 10:00 hod. start tm je urit mylena registrace. Skatepark bude oteven od 10:00 hod, take kdo bude chtt dorazit na tuto hodinu me. Nevm co na vs vechno ek a co si pro vs poadatel pipravily, nicmn mme tu ji 3 ronk in K.Vary.
Tento zvod je posledn ze srie, kter zahrnuje jednotliv zvody ve skateparcch na zpad ech.
Tmto tak prosme vechny, aby sobotn den nechaly pouze pro BMX, dkujeme za respekt. Akci spolupod Centrum pro mlde a alternativn sporty, dle podpora msta Karlovy Vary a celou akci m na svdom Jakub Syn.

2015-06-30  //

UPOZORNN 2.7.2015

Dne 2.7.15 (tvrtek) bude skatepark oteven od 17:30 hod, mon pijedu o chvilku dve, ale nechci nic slibovat. Bohuel mme vechny mon lidi pry nebo zaneprzdnn. Dkujeme za pochopen s pozdravem Fencl

2015-06-21  //

Probhla 5 akademie skateboardingu a zvody Day for kids

Ven dnes 21.6.2015 jsme zakonili 5 akademii skateboardingu,probhli 3 zvody Day for kids a oslavili jsme t svtov den skateboardingu a to ve v jeden den. Vem dkuji za ast, jak z ad dt ze koly skateboardingu, tak i tm, kte dorazili na zvody.V nejbli dob zveejnme fotky ze zvod.
Vsledky:
Kategorie zatenci
1. Jon tbnar
2. Tade Pohldal
3. Daniel Mak
Kategorie pokroil - jam ve skateparku
1. La Va
2. Pepa Balk
3. Jirka Lafek
Best trick
Jirka Lafek - heelflip pes roh pyro
Zvltn ocenn
Sra Zaoralov
Jet jednou vem gratulujeme a dkujeme za ast s pozdravem Magda, Jindra, Marek a zchran Tom a samozejm dalm za podporu a pomoc

2015-06-08  //

21.6.2015 zvody DAY FOR KIDS - K.Vary

Zdravm vechny nvtvnky skateparku v Bohaticch upozorujeme, e v nedli, kvli probhajcm zvodm DAY FOR KIDS 2015 bude skatepark pro nvtvnky oteven od 15:00 hod. Plakt na akci najdete v sekci GALERIE. Kdokoli bude chtt me se pijt podvat, avak jedn ve skateparku bude mon a od ji zmnn hodiny. Bhem zvodu a i po zbytek dne cca max do 19:00 hod bude ve skateparku aparatura, bude tedy mon si zaskejtovat pi poslechu libovolnch song. Pro ty kte nev nebo zapomli na tento den ppad celosvtov den skateboardingu. Dkujeme za pochopen s pozdravem J.Fencl

2015-04-29  //

Upozornn ke konn koly skateboardingu Kvten 2015

Upozornn ke konn koly skateboardingu Kvten 2015:

Rdi bychom pedem informovali vechny zjemce o kolu skateboardingu, e prvn lekce se kon ji tento ptek. Kapacita tohoto krouku je omezen (max. 16 dt) z dvod bezpenosti a dobrho pedagogickho veden mal skupiny osob s pesahem spe k individulnmu pstupu.
Proto Vs vechny dme, kdo mte zjem polete nm vyplnn pihlky ji nyn!!! (klidn i oskenovan) na email: jindra.fencl@centrum.cz

Do kurzu budou pednostn zaazeni ti, kte pihlku poslali pedem na email, pouze zbyl msta budeme doplovat pchozmi a bohuel potejte s tm, e se nemus na vechny dostat.
Dkujeme za pochopen a tme se na vae pihlky a ast!
S pozdravem Tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2015-04-08  //

OTEVEN SKATEPARKU tento PTEK 10.4.15

Zdravm vechny, poas se nm konen umoudilo a meme otevt skatepark a tm zahjit seznu 2015. Tedy 10.4.2015 v ptek je oteveno dle otevraky ne. Ve jsme zachovali pi starm, tud ptek i sobota vstup 20,- kaek a nedle zdarma. V dubnu 2015 bude otevraka pouze vkendov tedy ptek a nedle, v dalch mscch pidme dal dny. S pozdravem J.Fencl

2015-04-03  //

Tento vkend skatepark zstv ZAVEN

Zdravm, bohuel nm poas k pprav skateparku nepeje a musme odloit oteven skateparku v Bohaticch. Pravdpodobn kdy nm to poas dovol budeme o svtcch ve skateparku pracovat, take by ji pt tden mohlo bt oteveno.Nicmn ve zvis na poas! Informace o oteven budou zde i na facebooku.S pzdravem tm centra pro mlde a alternativn sporty

2015-03-31  //

Informace o zahjen sezony ve skateparku DUBEN

Ven nvtvnci, vzhledem k poas se nm nepodailo ve skateparku realizovat urit penzum prac nutn k oteven skateparku. Bohuel ani pedpov na nsledujc tden nen nijak optimistick. Oteven skateparku bylo plnovno na velikonon vkend,ale vzhledem k pedpovdi poas se oteven s nejvt pravdpodobnosti pesune na nsledujc tden. Paklie by se poas zsadn umoudilo a stihli by se nutn prce, jet bychom vs ohledn oteven informovali. Ji tento vkend byl skatepark celkov mokr a to zdaleka nebylo takto nevldn poasi. Do konce tydne vs budeme informovat o definitivnm rozhodnuti. S pozdravem tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2015-03-02  //

kola skateboardingu 2015 JARO

Kdy: kad ptek od 15:30 do max 17:30 hod
Prvn lekce je naplnovan na ptek 1.5.2014 (8.5.15 kurz nebude)
Pro koho: kurz je pro dti ve vku 6 14 let, obsahuje 8 lekc po cca 2 hodinch (2x45 minut plus 10 minut pestvka)
Doporuujeme dti vybavit potebnmi ochrannmi pomckami, chrni hlavy, lokt a kolen - je monost i zapjen, avak mme omezen poet
Cena kurzu: 550 K, platbu je mon provst pevodem na et Centra nebo hotov na mst ve skateparku v Bohaticch
Pihlky do kurzu: monost vyzvednut na prodejn Snowbitch K.Vary nebo je meme zaslat e-mailem
Kurz vedou profesionln lektoi s mnohaletou zkuenost se skateboardingem a tm jsou: Marek Verebely a Jindich Fencl
Dal informace: www.skateparkvary.cz, , http://www.caskate.cz, facebook: skatepark K.Vary

2015-02-18  //

Zkladn kurz skateboardingu JARO 2015

Ven rodie a zjemci o kurz skateboardingu (Jaro 2015),
Na zklad mlen DDM K.Vary, kter jsme poprv kontaktovali v z 2014 s navrenm modelem modifikace koly skejtu, jsme se rozhodli kurz uskutenit bez podpory DDM K.Vary, kter do dnenho dne nevydalo dn stanovisko. Jde nm pedevm o to, abychom neperuili jarn nvaznost kurz a opt mohli bt npomocni tm, kdo m zjem se seznmit se skateboardingem. Kurz pob pod ztitou Centra pro mlde a alternativn sporty za spoluprce esk asociace skateboardingu. V tchto dnes s kolegou pipravujeme finln podklady, aby mohl bt kurz realizovn. V nejblich dnech vs budeme podrobnji informovat o kurzu skateboardingu - kolik bude lekc, kde bude monost pihlen, cena kurzu, kter den, od kolika do kolika aj. Nevhejte mne kontaktovat na ne uvedenm e-mailu s pozdravem J. Fencl e-mail: lakaijin@seznam.cz

2014-11-30  //

Ukonen sezny 2014

Ven nvtvnci vlivem chladnho poas a tak s jistou pravidelnost jsme ukonili sezonu 2014 dnenm dnem nedl (30.11.). Avak pro otuilce tu mme peci jen trochu dobrou zprvu chystme se otevt skatepark od 5.12 do 7.12.2014 a vstupn u se platit nebude. Zda-li oteveme jete njak dal prosincov den, bude zleet na poas, avak posledn nmi plnovan termn by byl vkend 20.-21.12.2014. Samozejm ve vas zveejnme na naem webu a facebookovch strnkch. Tmto vm pejeme bohatho jeka, mraky dobrho jdla a tak tastn nov rok 2015. No a uvidme se opt na zatku sezony 2015 s pozdravem tm centra pro mlde a alternativn sporty

2014-11-13  //

Dnes ZAVENO 13.11.2014

Omlouvme se, dnenm nvtvnkm z dvodu dlouhodob nemoci je dnes zaven skatepark v Bohaticch, U trati 9A. Bohuel nemme nikoho kdo by slubu mohl nahradit. Dal dny bude oteveno dle harmonogramu. Dkujeme za respek a jet jednou se omlouvme za komplikace tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2014-10-23  //

Lzesk masakr vol.IV 11.10.2014

Krtk zprva ze zvod Lzesk masakr vol.IV. Bohuel nm na zvod v bowlu zaalo neurvale cedit a tud jsme museli zvod stornovat. Riderm, kte byli pihleni pouze do bowlu jsme to sten kompenzovali best trickem na radiusov sekci. Ve street sekci i v radiusov, jsme mli pipraven penze vdy pro dva nejlep triky solidnch 500,- K a Becherovku. To si poslze vyjeli Jan Kopeck, Jan Dresser, Luk Muchna a Karel Poduka. Nejlep nejmlad byl Jirka Lafek a pro nejvt crash pod 15 jsme ocenili Daniela Vclavka. Nejodvnj a t jedin ocenn slena Mischelle Liptkov. Finle street stylu dopadlo nsledovn:
1. Ota Fiala
2. Jindra Fencl
3. David Luu
4. Martin vec
5. Jan kopeck
6. Ivan Thai
Odkazy na reporty:
http://www.boardmag.cz/akce/cesko/mrknete-na-report-z-lazenskyho-masakru-vol-4-ve-varech.html
http://www.skaterock.cz/bleskovky/ota-fiala-vitezem-lazenskyho-masakru-no-4/
V na galerii budou fotky v nejblich dnech. S pozdravem tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2014-09-24  //

Lzesk masakr K.Vary vol.IV - ukonen sezny 2014

Lzesk masakr vol. IV tentokrt jen v Karlovch Varech, se bude konat ve skateparku v Bohaticch. Zveme vechny nvtvnky i ridery, aby se pili rozlouit se skateboardovou seznou 2014 v Karlovch Varech. Do zvodu jsou pipraveny vcn ceny od firmy Snowbitch v hodnot 20 000,- K a prize money ve vi 10 000,- K a dal zajmav ceny od naich partner.
Zveme nvtvnky, prost vechny, abychom vytvoili skvlou atmosfru pro ridery. Zvod zane registrac rider a to od 10:00 hod., od 13:00 hod spustme samotn zvod. Po cel den cca 12:00 hod do konce zvodu nm bude hrt Dj, take o podnou porci hudby bude postarno. Za registraci do zvodu, kad rider zsk zdarma npoj.
Tmto zveme vechny ridery z okol a monch dlek, na monost vydlat si slunej balk penz a k tomu i njak ceny. Startovn do zvodu bude frovch 50,- kaek, kter poslze rozdme v best tricku. Ve street stylu vyhlsme vtze do 5. msta, penze jsou pipraveny pouze do 4 msta, aby bramborovej flek nebyl, tak bramborovej. V bowlu rozdme penze do 3. msta takt i vcn ceny. Best trick se pojede formou side cash za vrcenou pecku zsk penze, kdo dv vrt - m prachy.
Nezapomete, e dne 11.10.2014 v Karlovch Varech bude lzesk masakr vol. IV kterm ukonujeme seznu. Objednejte dobr poas a hlavn nezapomete pijt. Tmto vs zve organizan tm Centra pro mlde a alternativn sporty www.skateparkvary.cz a facebook skatepark K.Vary

Dkujeme vem partnerm, kte nm umonili realizaci Lzeskho masakru vol 4 i v letonm roce 2014.

Partnei Lzesk masakru vol. IV ukonen sezny 2014

Poadatel: Centrum pro mlde a alternativn sporty
Hlavn partnei: Snowbitch.cz a msto Karlovy Vary
Partnei: Becherovka, M-pack Karlovy Vary, MBN pjovna nad, Kotec o.p.s., Autoservis Jan Potuk, CLK grafic desing, Scatvision, Le grind a fastfood Bata Fidli
Mediln partnei: Skaterock.cz, Boardmag.cz,
Podporuje: esk asociace skateboardingu

Plakt najdete v Galerii

2014-09-19  //

kola skateboardingu 2014/2015 zatm Neb

Ven ppadn zjemci o zkladn kurz skateboardingu 2014/2015. Touto cestou vs chci informovat, e o kurzu usilovn pemlme, avak hledme cesty jak zlepit financovn lektor a tak optimalizovat kurz ze strany DDM K.Vary. Ve stedu 17.9.2014 jsem poslal nvrh panu editeli DDM Wimmerovi a doufme, e bude reagovat co nejdve. Hned jak dostaneme odpov od pana editele DDM K.Vary zveejnme informace o zatku kurzu jak na tchto web strnkch, facebooku na strnkch DDM K.Vary a esk asociaci skateboardingu. S pozdravem J. Fencl len Centra pro mlde a alternativn sporty

2014-07-18  //

26.7.2014 Skatepark pouze pro BMX

Ven nvtvnci, z dvodu knn zvod pro BMX Betenov peklo 2014, bude po cel den 26.7.2014 SOBOTA skatepark vyhrazen pro kola BMX. Divci jsou pochopiteln vtni, vytvote domcm riderm podnou atmosfru. Dkujeme za pochopen a za respekt za tm Centra pro mlde a alternativn sporty

2014-06-24  //

Zvody Day for kids a zakonen koy skejtu 21.6.2014

Do zvodu se nm pihlsilo 18 dt, kter jsme rozdlili dle schopnost do dvou disciplm a to slalom na as a jam ve skateparku po tech lidech na dv minuty. Karlovy Vary byli 3 zastvkou srie zvod pro dti z akademi skateboardingu a podobn schopnch dt. Bhem dopoledne jsme mli nastaven trninkov a svainov, poslze nsledovalo sladk oberstven (bonbny, bbovka a dal suenky). Po obd jsme rozjeli slalom kde bylo poad vtz:
1. msto: Filip Nevmal
2. msto: Marie Rebjonkov
3. msto: Marek Dvok
V jamu jsme mli 12 dt a ceny jsme rozdali a do krsnho 5 msta v poad takovmto:
1. Luka Gordenzale
2. Ldk Va
3. Josef Balk
4. Ji Lafek
5. Dominik Vclavk
A na to lehk chladno nm poas plo, opkaka but vyla, vlastn skoro veker jdlo se zbatilo co je fajn. Day for kids a potamo den celosvtovho skateboardingu nm vyel bez komplikac a to se pot. Tmto vechny zvu na dal akci, kter se kon v Koln 5.7.2014. S pozdravem Jindras Fencl za Centrum pro mlde a alternativn sporty
Fotky viz galerie nebo facebook

2014-06-11  //

Zaveno 12.6.2014 !!!!!!

Omlouvme se vem nvtvnkm skateparku v Bohaticch, avak ze zdravotnch dvod je 12.6.2014 (tvrtek) ZAVENO. Omouvme se za vznikl kompliakce a dkujeme za respekt, dal dny je oteveno dle harmonogramu s pozdravem J.Fencl

2014-05-01  //

Ji ZTRA kola skejtu jaro 2014

Ji ztra (ptek) 2.5.2014 od 15:30 do 17:30 bude probhat akademie skateboradingu. V tchto asech prosme o schovvavost s naimi mladmi skejky a skejaky. S pozdravem Jindras

2014-04-27  //

Provoz skateparku msc Kvten 2014

V msci kvtnu pro nvtvnky skateparku pidme otevraku ve dnech tvrtek a ter. Krom nedle kdy je vstupn zdarma pibude i ter to na dost msta. Pokusme se jet bhem kvtna pidat i otevraku ve stedu, ta vak zatm nen jist. Sledujte otevrac dobu od kdy do kdy je oteveno na naich webovkch. S pozdravem J.Fencl

2014-04-08  //

Pprava skateparku na sezonu 2014

Zdravm vechny kdo by rd piloil ruku k dlu a pomohl nm v nedli oprit skatepark po zim. Rdi bychom oteveli v polovin dubna a neradi bychom protahovali otevraku kvli nepipravenmu parku. V nedli mete dorazit kolem 13:00 hod s pozdravem Jindras
Ppravn prce ve skateparku stle probhaj a na ty mme pouze posledn vkend. Dkuji vem, kte piloili ruku k dlu a vm peji spn vstup do sezny 2014

2014-04-08  //

Vstavba Dirt parku - Bohatice 2014

Zdravm vechny nvtvnky skateparku v Bohaticch. Na facebooku jsme ji zveejnili Zpis z koordinan porady Magistrtu msta Karlovy Vary. Ve stedu jsme s klukama vykolkovali msta kde budou vznikat zkladov hromady na vstavbu jump. Pozdji vlom do galerie fota. Pan Kahoun z majetku msta mi jet sdlil, e bude muset probhnout kolaudan zen na provoz Dirt parku, to z dvodu, e jsou skoky vt ne 2 metry. Nicmn co se me zdt jako komplikace me bt v zvru vhodou, kvli razm (pojiovny), kvli provozu a dalm drobnm pravm, protoe ve bude oficiln a stvrzen.
Aktualizace 8.4.14 ppravy Dirt parku Bohatice - mme navezenou zkladovou hlnu na vstavbu Dirt jump a zlehka pipravujeme rozjezdovou st na skoky. Protoe jsou skoky vy ne 2 m. el n projekt k mstskmu projektantovi, kter mus pipravit podklady pro koulaudaci sportovit. ednick iml je prost neoblomn. Klukm peji pevn nervy pi vstavb Dirt parku s pozdravem J.Fencl

2014-03-09  //

kolaSkateboardingu 2014

Zkladn Kurz skateboardingu jaro 2014
Kdy: kad ptek od 15:30 do max 17:30 hod
Prvn lekce je zatm naplnovan na ptek 2.5.2014
Pro koho: kurz je pro dti ve vku 6 14 let, obsahuje 8 lekc po cca 2 hodinch (2x45 minut plus 10 minut pestvka)
Doporuujeme dti vybavit potebnmi ochrannmi pomckami, chrni hlavy, lokt a kolen - je monost i zapjen, avak mme omezen poet
Cena: zstv stejn jako na minulch akademich 500 K, plat se vdy DDM K.Vary
Lektoi kurzu jsou: Marek Verebely a Jindich Fencl
Dal informace: www.skateparkvary.cz, http://www.ddmkv.cz, http://www.caskate.cz, facebook: skatepark K.Vary

2014-03-02  //

Info2014

Zdravm vechny nvtvnky skateparku 2014,
Stejn jako v pedelch 8-mi letech, mme s mstem nastaven stejn podmnky i pro rok 2014. Rozpoet skateparku a jeho pedpokldan vize provozu se stanovuje rok dopedu a protoe nemme halu, ale zasteen musme i nadle potat se zimnm obdobm jako obdobm, kdy se ned skatepark pouvat. Vdy plnujeme oteven skateparku bhem dubna nejpozdji zatek kvtna. Ji se nkolikrt stalo, e na zklad zsah msta a jinch subjekt, se me otevraka zpozdit. Protoe Centrum nen vlastnkem skateparku, nedisponuje dnm rozpotem, kter by se dal pout na provoz a protoe arel provozuje jin subjekt, nen v na moci si diktovat podmnky. Protoe msto, hygiena a dal subjekty chtj mt nad skateparkem plnou kontrolu, nen mon, aby byl skatepark bezprizorn jako v jinm mstech. Tento poadavek vznikl na zklad historickch raz za dob haly (Rozcest), a msto si nepeje dn komplikace, tud nen mon mt open space skatepark jako nap. Sokolov, Dalovice aj. Dkuji za pochopen a respekt otevraky, tehdy a je to mon.

2013-12-05  //

Doporuuji dokument

Vele doporuuji shldnout dokument o jednom velmi talentovanm snowboardistovi (Kevin Pearce), kter dokumentuje svj raz a dokonce se tam mluv o zesnul ski riderce, kter zahynula minul rok 2012. Dokument se jmenuje: THE CRASH REEL

2013-12-05  //

OZNMEN PROSINEC 2013

Ven nvtvnci i pes fakt, e jsme ukonili sezonu 2013 budeme ve skateparku tuto sobotu a nedli a pedpokldme, e i tu pt. Jedn se o data 7-8.12.2013 a 14-15.12.2013, oteveno by bylo od 14:00 do 18:00 hod. VDY JE NUTN SI OTEVRAKU OVIT, VE ZLE NA POAS. Paklie budou podmnky je mon v tyto dny pijt zajezdit si a zkrtit tak chvli ped zimn seznou nebo lehce prodlouit tu letn. S pozdravem Jindras a tm centra pro mlde a alternativn sporty

2013-11-25  //

OZNMEN O KONCI SEZNY 2013

Ven a mil nvtvnci skateparku v K.Varech-Bohaticch neprosn se nm bl konec sezny 2013 a s tm i uzaven skateparku. Posledn den kdy bude skatepark oteven je SOBOTA 30.11.2013 paklie by pedpov na NEDLI byla velmi optimistick je mon po pedchoz domluv zadit oteven skateparku. Pedpokldan doba uzaven skateparku je minimln na 3 msce. LISTOPAD je tedy poslednm mscem v leton sezn a pedpoklad na optovn oteven je BEZEN i DUBEN dle poas aj. komplikac i nekomplikac. Dky za respekt a opt se sejdeme ve skateparku na zatku nov sezny v roce v 2014. S pozdravem organizan tm Centra pro mlde a alternativn sporty.

2013-11-03  //

Platba lenskho, permanentky na rok 2014

Opt se bl konec sezny roku 2013 a proto bysme vs chtli informovat o vasnm zaplacen lensk pernamentky na pt rok. Ceny lenskch pernamentek jsou jednotn jak pro skaters tak i pro BMX = 450 K/rok.
Oba dva typy permanentek na rok 2014 obsahuj razov pojitn u STV (dnes Unie sportu), monost vyut prostor klubovny, monost proplacen cesk na zvody a celoron vstup do skateparku zdarma.
Pro ty z vs co chod do parku pravideln se bezesporu permanentka vyplat, protoe denn vbr vstupnho ve vi 20 K vm permanentku zaplat za cca 23 vstup. Vbr vstupnho je tu proto, abychom mohli vykrt pevn nklady skateparku zejmna za elektinu, kterou nelze stanovit dopedu, nikdy nevme jak moc budeme svtit aj.
lensk pernamentky si mete vydt v kanceli skateparku u osoby majc dan den slubu a to do 30.11.2013

2013-09-09  //

OZNMEN - KOLA SKEJTU PODZIM !!!!!!!

Na zklad komplikac s realizac zvod Lzesk masakr III se veden Centra pro mde a alternativn sporty rozhodlo neuskutenit podzimn akademii skateboardingu. Dvody jsou, viz. ve kompliace s realizac zvod Lzesk masakr a druh, e by nedolo k dostaten medializaci akademie skateboardingu, tud by o tom nemli monost vdt jin ne ji aktivn astnci akademie. Jarn st akademie skateboardingu mme v plnu realizovat nicmn upesujc informace najdete zde a na strnkch DDM K.Vary na pelomu bezna a dubna 2014. S pozdravem J.Fencl a sejdeme se na Jae

2013-09-06  //

UbytovnLzeskMasakrIIIK.Vary

Pokud se chystte na "Lzesk masakr" a nemte kde pespat, tak je monost v arelu Bohaticch, avak ne ve skateparku ten bude na noc uzamen. To znamen komu sta auto nemus si brt stan ani karimatku ostatn si vemte co k dobrmu pespn potebujete!
Seznam ubytovn v blzkosti skateparku:
- nabzme nkolik ubytovacch zazen v tsn blzkosti skateparku.
Penzion Fan (pmo soused se skateparkem)
www.penzionfan.cz
cena za dbl pokoj - 1100 K, sgl - 900 K, parking v chrnnm dvorku - 90K/den
rezervace - reception@penzionfan.cz, 602 298 810
Penzion Irena
kapacity 10 os.
cena - 350 - 450 K/os., sndan - 50K
rezervace - penzion_irena@seznam.cz, 604 833 214
Penzion Pavla (100m od skateparku)
cena - 250 - 450 K/os.
parking v zahrad
rezervace - 737 327 830
Seznam ubytovn - v centru K.Var:
Hostel Varavsk
www.kvapartman.cz
cena - ji od 260 K/os. (dle obsazenosti pokoje a potu noc)
rezervace - info@kvapartman.cz, 775655091
Domov mldee - Lidick
www.dmkv.cz
cena - 420 K/os./noc
rezervace - a.huberova@dmkv.cz, 730 169 599
Autokemp Bezov Hj
www.brezovy-haj.cz
cena - 225 K/os./noc
monost pespn ve vl. stanu
rezervace - info@brezovy-haj.cz

2013-09-06  //

NEVYBR SE VSTUPN

Na zklad usnesen realizanho tmu Centra pro mlde a alternativn sporty o.s. se pozastavuje vbr vstupnho ve skateparku v Bohaticch a to do odvoln. Pedpokldme, e se ji letos vybrat vstupn nebude, nicmn od novho roku 2014 se vybrat opt bude. Dvody jsou takov, e v tuto chvli mme dostatek prostedk na ppadn nedoplatky za elektinu. S pozdravem Jindich Fencl

2013-08-15  //

UZAVEN SKATEPARKU 15.8.13

Ven nvtvnci skateparku v Bohaticch. Vzhledem k plnovan revizi a oprav skateparku firmou Mystic construction bude pravdpodobn skatepark uzaven. Protoe pan. Blha nev pesn as pjezdu bude zapoteb se aktuln informovat u sluby a to jmenovit Jakuba Strejce. Nicmn potejte s tm, e park bhem oprav nebude sjzdn.
Firma Mystic construction dorazila ped 12:00 hodinou a po dohod s dnen slubou bude skatepark dnes UZAVEN! Nkter pekky bude nutn opravit svry, kter je nutn pett barvou. erstv ntr potebuje as na schnut. Dkujeme za respekt a ztra bude ji normln oteveno. S pozdravem J.Fencl

2013-06-27  //

DAYFORKIDS a Zakonen koly skateboardingu JARO2013

Zdravm vechny nedokavce fotek a videa ze koly skejtu a zvod DAYFORKIDS. Nae premirov zvody speciln pro astnky kol skateboardingu probhly bez problm, poas plo, hudba super, oberstvovaka lahodn a vkony zvodnk skvl. Drobn vada na krse byla neast nkolika dt, kter byli tou dobou pravdpodobn na kole v prod. Zvodnk se selo celkem 7,rozdlili jsme je do dvou kategori zatenci a pokroil. Zatenci mli zhotovenou slalomovou drhu na as a pokroil mli po dvou 5 min. jamech ve skateparku a na zvr pro vechny co mli odvahu Besttrick na 15 minut. Kad z astnk si odnesl njakou cenu. Za tm Centra pro mlde musme ocenit vkony a vrazn zlepen v jedn na skejtu Srou Zaoralovou, kter tak na zvodech zskala zvltn ocenn poroty za nejmlad astnici zvodu. Dle gratulujeme vtzm v danch disciplnch a to Jirku Hovorkovi vtz slalomu a Pepkovi Balkovi za vtzstv v jamu.Prvn porci fotek a lnek najdete na facebooku esk asociace skateboardingu:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668680829814262.1073741833.123210957694588&type=1

Dal fotky pibudou co nevidt na naem webu. S pozdravem Jindras

2013-05-30  //

Zbradlka OPRAVENA

Ven nvtvnci,
dnes jsem se pustil do opravy dlouhho zbradl a tak jsme poupravili nov zbradl, aby nebylo vratk. Doufm, e nm budou zbradl dlouho slouit k na spokojenosti s pozdravem J.Fencl

2019-04-22  //

ČSP2013-NENÍ

Všem návštěvníkům skateparku K.Vary. Psal jsem Jardovi Bočkovi e-mail ohledně ČSP2013 a odepsal mi toto: ČSP letos neděláme, budeme dělat jenom Mystic a MČR, Honza z ČAS říkal, že sérii zorganizuje a nevím jestli něco připravuje.
Já dneska kouknul na diskuzi pod závodama v Mnichově Hradišti, kde Honza napsal, že ČSP nebude. Takže takové jsou zprávy ohledně ČSP 2013. Doufejme, že příští rok již ČSP BUDE. S pozdravem Jindras

2013-04-01  //

Informace k Zkladnmu kurzu skateboardingu JARO2013

DDM K.Vary ve spoluprci s Centrem pro mlde a alternativn sporty a eskou asociac skateboardingu uvdj: Zkladn Kurz skateboardingu
V novm roce 2013 bychom opt rdi navzali na spn veden zkladnho kurzu skateboardingu. Prvn lekce je naplnovan na druh svtek v kvtnu a to 8.5.2013 od 16:15 hod!!!!!!!!! Podmnky jsou stejn, kurz je uren pro dti ve vku 6 14 let, obsahuje 8 lekc po cca 2 hodinch (2x45 minut plus 10 minut pestvka). Cena kurzu zstv stejn 500 K, jednotliv lekce stoj 100 K. Platby za kurz jsou mon pouze pevodem z banky nebo vloenm na et DDM K.Vary. Je zapoteb mt s sebou helmu a ostatn chrnie tla nap. lokty, kolena, zpst a v neposledn ade skateboard. Doporuujeme astnky kurzu skateboardingu vybavit pitm. Je teba, aby skaters mli monost jezdit i mimo kurz skateboardingu a mohli, trnovat a zkouet co se nauili, proto doporuujeme vlastn skateboard. Nicmn chrnie a skateboard je mon zapjit po pedchoz domluv, tyto pomcky vlastnme v omezenm potu, dkujeme za pochopen.
Clem kurz je strun seznmen s histori skateboardingu, seznmen s technikou jzdy, vuka zkladnch trik- ppadn video ukzky.
Zkladn kurz skateboardingu povedou zkuen lektoi Jakub Strejc, Marek Verebely a Jan Kopeck (3. Msto SP K.Vary v discipln bowl, 3. msto na zvodech v Nmecku u Mnichova a celkov umstn v eskm skateboardovm pohru 2011 v discipln bowl 3.msto), kurz koordinuje Jindich Fencl (14 let zvodn zkuenost v eskm skateboardovm pohru) a odpovdnou osobou obanskho sdruen je Valerie Fenclov.
astnci kurzu skateboardingu se mohou stejn jako minul rok tit na drobn drky, kter jsem pro vs za snahu a ast v kurzu pipravili.
Dal informace: www.skateparkvary.cz, http://www.ddmkv.cz, http://www.caskate.cz, facebook skatepark K.Vary

2019-04-22  //

Kolaudace ÚSPĚSNÁ!!!!!Provoz OBNOVEN!!!!!!!!

Zdravím všechny návštěvníky skateparku v Bohaticích K.V. S úlevou všm mohu sdělit, že dne 5.6.2012 úspěsně proběhla kolaudace. Dneska jsme daly dohromady harmonogram otevírací doby, kterou najdete na spodní liště webových stránek. Od čtvrtka 7.6.2012 je tedy zahájen standardní provoz skateparku s tím, že se bude platit vstupné v symbolické hodnotě 20 Kč na den, kromě neděle, která je zdarma. Vstupné se vždy platí správci, který všem dá lístek a razítko. Přeji všem příjemné sportovní zážitky v našem krytém skateparku s pozdravem Jindras

2019-04-22  //

Ve středu jsme úspěně zakončili historicky první Akademii sk8 v K.V.

Ve středu se sešlo 6 absolventů Základního kurzu skateboardingu. Přítomní si mohli vyzkoušet své nově získané dovednosti v praxi. Lektoři připravili několik dovednostních soutěží a k naší radosti je všichni zvládli. Títmo ještě jednou všem gratulujeme. Na jaře opět poběží Základní kurz skateboardingu (2012) zhruba v období od dubna - června. Přesnější informace budou zveřejněny s dostatečným předstihem na našem webu a na webu DMM KV.S pozdravem Jindras

2011-10-20  //

Maxim Habanec Jan Lanka Rdio Wave

Na radiu Wave v rubrice Sports Take mli tu st prezentovat skateboarding Honza Lanka (zakladatel AS) a Maxim Habanec (jedin ech jezdc za team RedBull). Vem vele doporuzuji se 30 minut vnovat tomuto rozhovoru, jsou tam zajmav postehy a nco o eskch skateboardovch akademich. Doporuuji to i z dvodu, e se nestv tak asto, aby skateboarding dostal takov prostor na prezentaci a diskuzi o nm. Jejich rozhovor si lze sthnout na tto adrese: http://www.rozhlas.cz/radiowave/sportstake/_zprava/sports-take-o-nejlepsim-ceskem-skateboardingu--964109

2011-06-02  //

Bambiriada Cheb

Dne 29.5.2011 probhla zajmav akce v Chebu zamen na dti a mlde. Nae sdruen C.M.A.S. mlo monost prezentovat nae sluby a tak jsme rozdali za podpory Boardu nkolik jejich asopis. K dispozici byli tak samolepky. Prezentovali jsme skateboarding, byla monost si pjit skejt a konzultovat se zkuenm jezdcem zatky. Umleckou st na prezentace mli na svdom zkuen writei, kte vytvoili moc pkn dla, u kterch se vdy zastavovali davy lid. Na tto adrese najdete njak informace o probhl akci a tak v sekci Fotogalerie njak ty fotky. http://www.bambiriada.cz/2011.php?goto=CHEB_P&lng=cz